Kategória: Inovácie

Zapoj sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative

Mesto Košice v spolupráci s organizáciami Creative Industry Košice a Civitta Slovakia vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci projektu Košice 2.0 na zapojenie sa do akceleračného programu Challenger Urban:Creative zameranú na podporu inovačného a podnikateľského potenciálu. Výzva je určená tímom a mladým firmám rozvíj...

Košice 2.0 Inovačné programy

Inovačné programy Projekt Košice 2.0 prináša širokú ponuku inovačných programov, ktoré vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev. Sú určené pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie, profesionálov z oblasti informačných technológií a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta. Inovačné programy sú nastave...

Košice 2.0 – Občan v projekte

Projekt Košice 2.0 je predovšetkým o občanoch. Nielen tých, pre ktorých je naše mesto domovom, ale tiež tých, ktorí tu pracujú, študujú, tvoria a trávia svoj voľný čas. Občan je neoddeliteľnou súčasťou aktivít projektu. Občania sa môžu do projektu zapojiť rôznymi spôsobmi, či už vyjadrením názoru pri zbere dát prostredníctvom dotazníkových pries...

Urban Innovative Action

Metropola východu je prvým slovenským mestom, ktoré uspelo vo výzve Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France pre program Urban Innovative Actions (Mestské inovačné opatrenia – UIA). Grant vo výške 4 562 859 eur na vybudovanie podpornej infraštruktúry pre inovácie prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológií ...