Aktuality

Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa … Prečítať

Magistrát mesta Košice bude fungovať ekologickejšie

Mesto Košice sa rozhodlo prijať systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001, ktorým si stanovuje záväzok dlhodobého zlepšovania životného prostredia vo výkone samosprávnych činností.  Zámerom EMS je predovšetkým identifikácia a vyhodnotenie všetkých činností mesta Košice, ktoré ovplyvňujú životné prostredie ...

Zlepšujeme podmienky aj pre hmyzích obyvateľov mesta

Správa mestskej zelene v Košiciach v Mestskom parku a Zuzkinom parku osadila prvé dva hmyzie hotely, ktoré majú pomôcť nájsť hmyzu úkryt a miesto na rozmnožovanie. Postupne budú pribúdať hmyzie hotely aj v ďalších v mestských častiach. Aj týmto spôsobom chceme pomôcť biodiverzite v meste Košice. Hmyz je prirodzenou súčasťou f...

Košice 2.0 Inovačné programy

Inovačné programy Projekt Košice 2.0 prináša širokú ponuku inovačných programov, ktoré vytvárajú príležitosti podieľať sa na riešení mestských výziev. Sú určené pre startupy, podnikateľov, mimovládne organizácie, profesionálov z oblasti informačných technológií a kreatívneho priemyslu, ale aj aktívnych občanov mesta. Inovačné programy sú nastave...

Dočasne vypúšťame Mlynský náhon

V marci sa začne obnova mostov na Hlinkovej ulici premosťujúcich Mlynský náhon. Správa mestskej zelene v Košiciach ako správca Mlynského náhonu obdržala požiadavku od firmy poverenej rekonštrukciou na úplné vypustenie náhonu. Na vzniknutú situáciu sme reagovali a hľadali spolu s občianskym združením Mlynský náhon cestu, aby náhon nemusel byť bez...

Iniciatíva ESER by mohla priniesť do Košíc nové príležitosti pre sociálnu ekonomiku

Košiciam patrí celoslovenské prvenstvo v počte sociálnych podnikov. Dlhodobo sa o to pričiňuje neziskový sektor aj cirkevné organizácie. Mesto však vidí silný potenciál pre ďalší rast sociálnej ekonomiky a chce vytvoriť podporný systém, ktorý posilní jej pozíciu aj v rámci samosprávy. To by sa malo podariť vďaka iniciatíve Európskej komisie. Ini...

Košice 2.0 – Občan v projekte

Projekt Košice 2.0 je predovšetkým o občanoch. Nielen tých, pre ktorých je naše mesto domovom, ale tiež tých, ktorí tu pracujú, študujú, tvoria a trávia svoj voľný čas. Občan je neoddeliteľnou súčasťou aktivít projektu. Občania sa môžu do projektu zapojiť rôznymi spôsobmi, či už vyjadrením názoru pri zbere dát prostredníctvom dotazníkových pries...

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Čoraz viac ľudí žije v mestách a aj preto je téma ekológie a udržateľného životného prostredia stále viac aktuálna. To je jeden z dôvodov, prečo Európska komisia udeľuje tituly Európske hlavné zelené mesto a Európsky zelený list. Cieľom týchto ocenení je vyzdvihnúť environmentálne úspechy miest, ktoré sa snažia o ekologické inovácie či udržateľn...

Urban Innovative Action

Metropola východu je prvým slovenským mestom, ktoré uspelo vo výzve Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France pre program Urban Innovative Actions (Mestské inovačné opatrenia – UIA). Grant vo výške 4 562 859 eur na vybudovanie podpornej infraštruktúry pre inovácie prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológií ...