Zvýšenie biodiverzity v lesných ekosystémoch

Voda & Biodiverzita

Košickí lesníci prispejú k zvýšeniu biodiverzity v lesných porastoch – realizácia projektu zmluvnej starostlivosti so ŠOP SR na roky 2021-2023

Nedávny Medzinárodný deň lesov 2021 (21.3.) predznamenal začiatok dekády obnovy lesných ekosystémov. Nadväzne, Mestské lesy Košice a.s. ako obhospodarovateľ lesa s dlhodobými skúsenosťami v oblasti prírode blízkeho hospodárenia v lesných porastoch, budú počas dvoch rokov, od 1.7.2021 do 30.6.2023, vykonávať aktivity cielené na zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných porastoch v rámci siete veľkoplošných chránených území NATURA 2000- chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy a územie európskeho významu (ÚEV) Stredné Pohornádie.

Ide o aktivity v rámci projektu financovaného poskytovateľom štátnej pomoci – Štátnou ochranou prírody SR na základe uzatvorenej zmluvy o starostlivosti.

Predmetom projektu je realizácia nasledovných výkonov nadštandardnej povahy, vyžadujúcich zvýšené náklady, prípadne kompenzáciu ušlých výnosov na vybranej výmere 916 ha lesných porastov v záujme zvýšenia ich biodiverzity, v celkovej hodnote 319 tis. Eur:

  • obnova porastov – podpora a ochrana prirodzeného drevinového zloženia – doplňovanie ťažšie obnoviteľných cieľových drevín (jedľa, dub) a ich následná ochrana proti zveri oplocovaním
  • jemnejšie, prírode blízke spôsoby obnovy porastov – mozaiková obnova lesa jednotlivým/skupinovým výberom na malých plochách do 0,2 ha, s cieľom formovania viacetážových (výškovo štruktúrovaných) lesných porastov
  • ponechanie kvalitných, živých stromov na dožitie (budú zdrojom genofondu pre prirodzenú obnovu, zázemím pre pestrú paletu živočíchov (vtáctvo, hmyz,…)
  • ponechanie hrubého mŕtveho dreva v lesných porastoch – obohacujúceho kvalitu a biodiverzitu lesnej pôdy, mikroorganizmov
  • výchova mladých lesných porastov – včasné intenzívne zásahy – prerezávky, prečistky, podporujúce prirodzené drevinové zloženie a vhodnú štruktúru porastov

 

Podobné články

Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita
Voda & Biodiverzita

Ochrana ropúch zelených

V Košiciach pribudli tabule informujúce o výskyte ropúch zelených. Fontány v mestskom parku v mestskej časti Košice Staré mesto a na Luníku I v mestskej časti Košice Západ sú domovom kolónie ropúch zelených. Tieto žabky využívajú fontány v meste na rozmnožovanie a žijú v ich okolí, kde sa pripomínajú typickým trilkovitým zvukom. Ide o nenáročný … Continued

Voda & Biodiverzita
Voda & Biodiverzita

Zlepšujeme podmienky aj pre hmyzích obyvateľov mesta

Správa mestskej zelene v Košiciach v Mestskom parku a Zuzkinom parku osadila prvé dva hmyzie hotely, ktoré majú pomôcť nájsť hmyzu úkryt a miesto na rozmnožovanie. Postupne budú pribúdať hmyzie hotely aj v ďalších v mestských častiach. Aj týmto spôsobom chceme pomôcť biodiverzite v meste Košice. Hmyz je prirodzenou súčasťou fauny a jeho početnosť indikuje aj stav prostredia. V mestách dlhodobo … Continued

Voda & Biodiverzita

Recent articles

Správa

Košice chcú namiesto reaktívnych riešení systematicky a cielene budovať klimaticky odolnejšie mesto

Mesto má zámer byť jedným z lídrov procesu klimatickej transformácie plánovania, rozhodovania a konania na Slovensku. Súčasťou tohto procesu je aj vytvorenie a postupná aplikácia Adaptačného plánu mesta Košice na zmenu klímy na roky 2022-2030, ktorý dnes (25.1.2022) vedenie mesta oficiálne prevzalo. Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček vníma obrovský potenciál tohto dokumentu, ktorý nadväzuje aj na aktivity súvisiace s kandidatúrou … Continued

Správa
Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena