Zlepšujeme podmienky aj pre hmyzích obyvateľov mesta

Voda & Biodiverzita

Správa mestskej zelene v Košiciach v Mestskom parku a Zuzkinom parku osadila prvé dva hmyzie hotely, ktoré majú pomôcť nájsť hmyzu úkryt a miesto na rozmnožovanie. Postupne budú pribúdať hmyzie hotely aj v ďalších v mestských častiach. Aj týmto spôsobom chceme pomôcť biodiverzite v meste Košice.

Hmyz je prirodzenou súčasťou fauny a jeho početnosť indikuje aj stav prostredia. V mestách dlhodobo klesá biodiverzita kvôli obmedzeným možnostiam hmyzu nájsť úkryt a bezpečné miesto na rozmnožovanie. Pestrosť a početnosť zastúpenia hmyzu sa prenáša cez priame a nepriame vzťahy aj na ostatnú faunu, pretože hmyz slúži ako potrava pre široké spektrum vtákov, plazov, obojživelníkov aj cicavcov. Prospešný hmyz pomáha kontrolovať stavy škodcov, ktoré napádajú rastliny a pomáha udržať v krajine rovnováhu, zároveň pomáha s opeľovaním kvetov.

Vyššie uvedené výhody nás presvedčili, aby sme hmyzu v meste Košice pomohli a dopriali mu útočisko aj v silne urbanizovanom prostredí. Umiestnenie hmyzích hotelov sme vyberali tak, aby hmyz mal dostatočné množstvo potravy v okolí. Dúfame, že okrem hmyzu sa nám podarí prilákať aj iných návštevníkov, či už žaby, jašterice alebo ježkov.

Jeden z hmyzích hotelov je v Mestskom parku pri trvalkových záhonoch neďaleko fontány, druhý sme osadili v centrálnej časti Zuzkinho parku. Sú umiestnené ďalej od chodníkov, aby nedochádzalo k vyrušovaniu hmyzu častým pohybom ľudí a zároveň sme zabezpečili pre lietajúci hmyz voľný priestor na pohyb v okolí hotela.

Počas jari roka 2021 plánujeme osadenie ešte jedného hmyzieho hotela na území mesta. Pre tretí hmyzí hotel máme vytipovanú lokalitu na Aničke v parku PKO. V prípade, ak by sa táto iniciatíva stretla s pozitívnymi ohlasmi a prilákala by aj obyvateľov z ríše hmyzu, potom plánujeme osadiť podobné hotely naprieč nami spravovanými lokalitami v meste.

Naši kolegovia vyrábali hmyzie domčeky z dostupného nadbytočného materiálu, ktorý bol k dispozícii, základ tvoria palety doplnené o drevnú guľatiny, tŕstie, tehly, šišky, trávu a mach, ide o materiály, ku ktorým sa bežne dá dostať a za bežných okolností by sme väčšinu kompostovali. Strechu hotelov tvoria skalničky, ktoré majú časom vytvoriť zelený koberec. Na hoteloch sa pracovalo hlavne počas dní, keď pre nepriaznivé počasie sa nemohli vykonávať plánované práce. Ide o pomerne priestranné hmyzie domčeky o rozmere 120x80x150 (dĺžka, šírka, výška), kde dúfame, že si nájde priestor na život široká paleta hmyzu.

Podobné články

Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita
Voda & Biodiverzita

Ochrana ropúch zelených

V Košiciach pribudli tabule informujúce o výskyte ropúch zelených. Fontány v mestskom parku v mestskej časti Košice Staré mesto a na Luníku I v mestskej časti Košice Západ sú domovom kolónie ropúch zelených. Tieto žabky využívajú fontány v meste na rozmnožovanie a žijú v ich okolí, kde sa pripomínajú typickým trilkovitým zvukom. Ide o nenáročný … Continued

Voda & Biodiverzita
Voda & Biodiverzita

Zvýšenie biodiverzity v lesných ekosystémoch

Košickí lesníci prispejú k zvýšeniu biodiverzity v lesných porastoch – realizácia projektu zmluvnej starostlivosti so ŠOP SR na roky 2021-2023 Nedávny Medzinárodný deň lesov 2021 (21.3.) predznamenal začiatok dekády obnovy lesných ekosystémov. Nadväzne, Mestské lesy Košice a.s. ako obhospodarovateľ lesa s dlhodobými skúsenosťami v oblasti prírode blízkeho hospodárenia v lesných porastoch, budú počas dvoch rokov, od 1.7.2021 … Continued

Voda & Biodiverzita

Recent articles

Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita