V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Správa

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica.

Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas nich urovnávali terén, spevnili pešie cestičky, osadili mobiliár a obradný kameň. Celkové náklady dosiahli takmer 32 000 eur.

„Celkovo má toto územie rozlohu 400 m2 a môže na ňom týmto spôsobom vzniknúť až 476 hrobových miest. Vytvorili sme unikátne miesto, ktoré poskytuje možnosť vytvoriť na jedinečnú rozlúčku. Verím, že tu vznikne naozaj dôstojné miesto odpočinku.“

Spomienky môžu rozkvitnúť na novom prírodnom cintoríne

Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka sa uskutočnením tohto inovatívneho projektu pripája metropola východu k českým mestám Praha, Brna alebo slovenskému Zvolenu, kde to už úspešne funguje. Má dobrý pocit z toho, že vďaka úspešnej spolupráci medzi OZ Živica a SMsZ, je odteraz už aj v Košiciach možné nechať spomienky rozkvitnúť na novom prírodnom cintoríne.

„Práve v tomto dušičkovom období sme sa rozhodli, že je vhodný čas na otvorenie Lesa spomienok. Čoraz viac ľudí hľadá alternatívu k tradičnému pochovávaniu alebo chladným obradným sieňam, ktoré berie ohľad aj na úctu k prírode. Les spomienok odráža spojenie prírodného a kultúrneho priestoru a umožňuje s úctou spomínať na našich blízkych. Zároveň tým dbáme aj na prírodu, čo je veľmi dôležité v tomto čase, keď sa musíme vyrovnať s klimatickými zmenami,“ skonštatoval.

Viceprimátor Gibóda: uctievame si nielen našich blízkych, ale aj prírodu

Viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) teší, že tento zatiaľ netradičný spôsob pochovávania našiel už u mnohých Košičanov pozitívne ohlasy.

„Som rád, že pri našej snahe byť Zeleným mestom sa môžeme oprieť aj o to ako sa dlhodobo budeme úctivo správať k životnému prostrediu. Mnohí Košičania už teraz vítajú, že nebudeme musieť vyklčovať tento pekný les, ale takýmto šetrným pochovávaním poskytneme obyvateľom priestor, aby si uctili svojich blízkych a prírodu. Budem rád, ak aj tento projekt pomôže k ochrane životného prostredia a dlhodobej udržateľnosti života v našom meste. Pre niekoho je to niečo netypické a pre mnohých Košičanov, ako sme zistili, je to niečo veľmi vítané. Som rád, že v našej snahe o zelené mesto sa môžeme oprieť aj o to, ako sa budeme s úctou správať k nášmu životnému prostrediu aj po našom odchode,“ uviedol. Ako dodal, ide o jednu z alternatív, aby tento les v budúcnosti nemusel byť vyklčovaný pre potrebu vzniku nového mestského cintorína.

Pochovávať sa na ňom bude od marca do novembra

Monika Suchanská z OZ Živica doplnila, že sa v Lese spomienok bude pochovávať v okolí stromov alebo pod ich korunami. Okolo jedného stromu vznikne maximálne 10 hrobových miest. Pochovávať sa bude od marca do konca novembra, termín rešpektuje prírodné zákonitosti. V zimných mesiacoch sa kvôli zachovaniu dobrého zdravia stromov a ich koreňového systému pochovávať nebude.

Prírodný cintorín je možné navštevovať každý deň v roku. Hrobové miesta sa viditeľne v teréne neoznačujú. Pripomínajú ich tabuľky z kovu osadené pomocou pružín na stromy. Každý pozostalý tak z nich bude vedieť, kde je pochovaný jeho blízky.

„Do Lesa spomienok nie je možné umiestňovať umelé kvety, kahance a ďalšie klasické hrobové ozdoby. V čase uloženia urny alebo vsypu popola tam však môžu len prírodné kvety bez stúh alebo ozdôb, ktoré sa potom do 14 dní odstránia. Po obrade už nie je povolené prinášať na miesto ďalšie kvety a dekorácie. Sviečky výlučne zo včelieho vosku sa môžu zapaľovať len v prehĺbenine centrálneho kameňa, musia byť z včelieho vosku,“ informovala Monika Suchánska.

Aké sú výhody organizovania poslednej rozlúčky v Lese spomienok?

– Oproti tradičným pohrebom v sálach ponúka Les spomienok možnosť individualizácie pohrebného obradu po predchádzajúcej dohode so SMsZ. Cieľom je vyjsť v ústrety rodine a pozostalým a uľahčiť poslednú rozlúčku.

– Pohreb sa môže podobať a prakticky aj zhodovať s klasickým pohrebom či už kresťanským alebo civilným. Ale môže byť aj neformálny a s voľnejším priebehom. Rodina limitovaná časom, správca umožní aj dlhší pohrebný obrad, ak si to pozostalí želajú.

– V porovnaní s tradičným spôsobom pochovávania nevznikajú kamenné náhrobky. Vďaka prírode blízkemu spôsobu pochovávania sa minimalizuje aj ekologická stopa.

– Neformálnosť miesta, ktoré môže príbuzným pomôcť ľahšie akceptovať našu pominuteľnosť. Popol sa vstrebe do zeme prirodzenými procesmi. Nevzniká na ňom odpad.

Podobné články

Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa
Správa

Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa … Continued

Správa

Recent articles

Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Voda & Biodiverzita

Pokračujeme v rozmiestňovaní hmyzích hotelov

Pri rozmiestnení prvých dvoch hmyzích hotelov sme avizovali, že by sme jeden chceli rozmiestniť do každej mestskej časti v našej správe. Podarilo sa nám vyrobiť a rozmiestniť ďalšie dva, takže už sú v meste štyri. Výber tentokrát padol na Aničku a Sídlisko Ťahanovce. Sme radi, že po uvoľnení pandemických opatrení sme mohli ponúknuť príležitosť zapojiť sa … Continued

Voda & Biodiverzita