Úvodné slovo primátora

Téma klimatických zmien a ich dopadu na ľudstvo sa týka nás všetkých. Je na každom z nás, aké mesto tu necháme pre ďalšie generácie. Momentálne vnímam, že Slovensko v zelených témach zaostáva a prajem si, aby boli Košice v ekológii príkladom pre mestá u nás aj v zahraničí. Čím viac zelených nápadov a projektov sa nám v Košiciach podarí zrealizovať, tým lepšie sa nám bude v meste žiť. V praxi to znamená, že by sme do roku 2030 chceli pomôcť vytvoriť mesto s nulovou uhlíkovou, vodnou a energetickou stopou, no takisto mesto plné technologických eko-inovácií vo verejnom priestore podporujúce aktívny a zdravý životný štýl.

Podobné články

Žiadne podobné články sa nenašli