Spomedzi krajských miest produkujú Košice najmenej odpadu na Slovensku

Správa

V dnešnej konzumnej dobe sa tvorbe odpadu nevyhneme. Je pre to na nás, aby sme odpadu tvorili čo najmenej a mysleli na to, čo sa s odpadom v našom okolí deje. Pokiaľ ide o Európske štandardy, Slovensko tvorí podpriemerné množstvo odpadu na obyvateľa. Priemer Európskej únie je 450 kilogramov odpadu na obyvateľa ročne, na Slovensku je to 427 kilogramov ročne. Problémom je ale triedenie odpadu a samotná recyklácia. Priemerne sa v EÚ recykluje 45 percent odpadov, zatiaľ čo na Slovensku je to iba 39 percent. Ako členská krajina EÚ sme sa zaviazali do roku 2035 triediť a recyklovať 65 percent komunálneho odpadu a v roku 2035 by malo na skládkach končiť len 10 percent komunálneho odpadu.

Košice v roku 2019 vyprodukovali podľa inštitútu cirkulárnej ekonomiky 97 403,323 ton odpadu, čo pri 238 757 obyvateľoch tvorí 408 kilogramov odpadu na obyvateľa za rok, čo je najmenej spomedzi krajských miest na Slovensku. Avšak úroveň triedenia komunálnych odpadov za rok 2019 tvorí len 29,33 percent.

Triedený zber v meste zabezpečujú primárne 100 litrové nádoby v obytných zónach a v troch prípadoch aj polopodzemné kontajnery s objemom 3 000 litrov. Biologicky rozložiteľný odpad môžu Košičania kompostovať v zásobníkoch a odpad odovzdať do zberného dvora alebo priamo do mestskej kompostárne. Každá domácnosť v dome so záhradou má možnosť požiadať o kompostovací zásobník. Odpad, ktorý vzniká z údržby verejnej zelene je zhodnocovaný v mestskej kompostárni Záhrada Bernátovce, ktorú prevádzkuje mestský podnik Správa mestskej zelene.

V Košiciach majú občania v súčasnosti k dispozícii 6 zberných dvorov, kde môžu občania odovzdať väčšinu druhov odpadov (stavebný odpad, elektroodpad, starý nábytok aj autodiely). V roku 2019 bolo jedno percento odpadu uložené na skládku 32 percent sa recyklovalo a 63 percent komunálnych odpadov bolo energeticky zhodnotených. Najbežnejším druhom odpadu v Košiciach je zmesový odpad, ktorý v roku 2019 tvoril 50 percent z celkového odpadu.

Podobné články

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa

Recent articles

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa