Správa

Iniciatíva ESER by mohla priniesť do Košíc nové príležitosti pre sociálnu ekonomiku

Košiciam patrí celoslovenské prvenstvo v počte sociálnych podnikov. Dlhodobo sa o to pričiňuje neziskový sektor aj cirkevné organizácie. Mesto však vidí silný potenciál pre ďalší rast sociálnej ekonomiky a chce vytvoriť podporný systém, ktorý posilní jej pozíciu aj v rámci samosprávy. To by sa malo podariť vďaka iniciatíve Európskej komisie. Iniciatíva európskej sociálnej ekonomiky (European … Continued

Inovácie

Košice 2.0 – Občan v projekte

Projekt Košice 2.0 je predovšetkým o občanoch. Nielen tých, pre ktorých je naše mesto domovom, ale tiež tých, ktorí tu pracujú, študujú, tvoria a trávia svoj voľný čas. Občan je neoddeliteľnou súčasťou aktivít projektu. Občania sa môžu do projektu zapojiť rôznymi spôsobmi, či už vyjadrením názoru pri zbere dát prostredníctvom dotazníkových prieskumovalebo aktívne – účasťou … Continued

Inovácie
Správa

Spomedzi krajských miest produkujú Košice najmenej odpadu na Slovensku

V dnešnej konzumnej dobe sa tvorbe odpadu nevyhneme. Je pre to na nás, aby sme odpadu tvorili čo najmenej a mysleli na to, čo sa s odpadom v našom okolí deje. Pokiaľ ide o Európske štandardy, Slovensko tvorí podpriemerné množstvo odpadu na obyvateľa. Priemer Európskej únie je 450 kilogramov odpadu na obyvateľa ročne, na Slovensku … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Čoraz viac ľudí žije v mestách a aj preto je téma ekológie a udržateľného životného prostredia stále viac aktuálna. To je jeden z dôvodov, prečo Európska komisia udeľuje tituly Európske hlavné zelené mesto a Európsky zelený list. Cieľom týchto ocenení je vyzdvihnúť environmentálne úspechy miest, ktoré sa snažia o ekologické inovácie či udržateľnosť a tým … Continued

Správa
Inovácie

Urban Innovative Action

Metropola východu je prvým slovenským mestom, ktoré uspelo vo výzve Európskej komisie a francúzskeho regiónu Hauts-de-France pre program Urban Innovative Actions (Mestské inovačné opatrenia – UIA).

Inovácie