O projekte Košice green

EHZM2023

Podľa vedcov sme prvá generácia, ktorá pocíti klimatické zmeny výrazne na svojich životoch, a zároveň posledná generácia, ktorá s tým môže niečo spraviť. Všetci by sme sa mali sústrediť na to, aby sme Košice odovzdali budúcim generáciám v čo najlepšej kondícii.

Vedenie mesta Košice pristupuje k zeleným témam mimoriadne zodpovedne. V príprave rozpočtu na rok 2021 vytvorilo kapitolu s názvom Zelené mesto. V tejto kapitole je takmer 23 miliónov eur, čo je takmer 10 percent rozpočtu, ktoré budú slúžiť na to, aby sme boli krajším a ekologickejším mestom.

Hlavnými témami Zeleného mesta je trvalo udržateľná mestská mobilita a mesto, ktoré bude reagovať na zmeny klímy. V najbližších rokoch chcú Košice rozvíjať modrú a zelenú infraštruktúrú na svojom území. Okrem iného sa čoraz viac pozornosti venuje well-beingu a aktívnemu občianstvu. V roku 2021 mesto Košice plánuje vytvoriť strategickú hlukovú mapu a pokročiť ďalej s revitalizáciou Mlynského náhonu.

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto v roku 2023. Súčasťou prihlásenia do výberu bola tvorba strategických dokumentov a vytýčenie okruhov, v ktorých sa chce mesto zlepšiť. Táto prihláška slúži ako navigácia pre transformáciu nášho mesta smerom k zelenému rozhodovaniu, spravovaniu a plánovaniu budúcej podoby Košíc v zmysle novej zelenej dohody Európskej únie.

Okrem finančnej odmeny titul prináša aj medzinárodnú mediálnu pozornosť a partnerstvá. Všetky mestá, ktoré postúpia do finále, dostanú prístup k databáze predchádzajúcich finalistov, kde môžu hľadať vedomosti a skúsenosti, ako prekonávať nové ekologické výzvy.

Snaha o získanie titulu Európske hlavné zelené mesto nie je jedinou aktivitou mesta Košice v snahe prijímať zelené riešenia.

V projekte Košice 2.0  chce mesto vytvárať a zlepšovať služby mesta pre občanov aj za pomoci dátovej analytiky. Projekt CEEA má snahu budovať kapacity pre podporu sociálnej a obehovej ekonomiky a takisto podporiť nové formy ekologického či sociálneho podnikania. Našimi partnermi v tomto projekte sú Užhorod, Charkov, Kirkenes a gestorom Slovenská akadémia vied.

ZELENÁ VÍZIA: Košice by chceli byť do roku 2030

– mesto s nulovou uhlíkovou, vodnou a energetickou stopou

– mestom, ktorého vnútorná teplota a klíma bude vyrovnaná s teplotou a klímou v jeho prirodzenom okolí

– mesto, ktoré bude maximálne využívať, chrániť i obnovovať vlastné prírodné zdroje a bude inšpiráciou pre svojich partnerov v trvalo udržateľnom využívaní, ochrane a obnove prírodných zdrojov

– mesto, ktoré zavádza inovácie inšpirované prírodou s viacnásobnými úžitkami, spoločnými výhodami, vrátane zamestnanosti a rozvoja sociálneho kapitálu

– mesto plné inšpirácie technologických eko-inovácií vo verejnom priestore podporujúce aktívny a zdravý životný štýl

– mesto a mestské inštitúty, ktoré sú pri ochrane klímy a verejnej zelene vzorom pre všetkých zainteresovaných v meste

– mesto otvorených, kritických, tvorivých a zodpovedných ľudí za vlastné životné prostredie a klímu

Recent articles

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa