Iniciatíva ESER by mohla priniesť do Košíc nové príležitosti pre sociálnu ekonomiku

Správa

Košiciam patrí celoslovenské prvenstvo v počte sociálnych podnikov. Dlhodobo sa o to pričiňuje neziskový sektor aj cirkevné organizácie. Mesto však vidí silný potenciál pre ďalší rast sociálnej ekonomiky a chce vytvoriť podporný systém, ktorý posilní jej pozíciu aj v rámci samosprávy. To by sa malo podariť vďaka iniciatíve Európskej komisie.

Iniciatíva európskej sociálnej ekonomiky (European Social Economy Regions – ESER) začala svoju činnosť v roku 2018 a stala sa silnou komunitou, ktorá aplikuje sociálnu ekonomiku naprieč Európou. Hlavným cieľom iniciatívy ESER je zvýšiť povedomie o sociálnej ekonomike na regionálnej i lokálnej úrovni a budovať sieť akcionárov sociálnej ekonomiky.

V roku 2021 ESER pritiahol ďalších viac ako 30 regiónov, miest a samospráv, ktoré vyjadrili záujem o organizáciu podujatí týkajúcich sa sociálnej ekonomiky s podporou Európskej komisie.

Mesto Košice považuje sociálnu ekonomiku za dôležitú súčasť socioekonomického rozvoja mesta. Tejto tematike sa venuje okruh ľudí, ktorý pripravuje stratégiu na rozvoj sociálnej ekonomiky. Stratégia by mala byť v roku 2022 predstavená mestskému zastupiteľstvu.

Mesto Košice vníma iniciatívu ESER ako skvelý nástroj na získanie dobrej praxe a na zistenie, ako môže samospráva sociálnu ekonomiku podporiť. Vidí v tom takisto príležitosť na zvýšenie kvality sociálnej ekonomiky v meste. Chce sa inšpirovať skúsenejšími mestami a regiónmi v otázke zefektívnenia procesov ako je napríklad verejné obstarávanie na tento druh projektov. Hlavným predmetom aktivít bude samospráva a jej organizácie. Mesto chce docieliť, aby boli mestskí zamestnanci úspešnejší v integrácii sociálnej ekonomiky do aktivít samosprávy.

Predpokladá sa, že projekt ESER dokáže v Košiciach zviditeľniť sociálnu ekonomiku v rámci samosprávy a udomácni procesy, ktoré povedú k ďalšiemu jej rastu v meste. Účasť na tejto iniciatíve by mala zároveň priniesť nové možnosti pre vytvorenie siete medzi akcionármi a ľuďmi, ktorí pracujú v sociálnych podnikoch.

Podobné články

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa
Správa

Košice sa uchádzajú o titul Európske hlavné zelené mesto

Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia. Po predstavení úvodnej myšlienky mesto podalo oficiálnu prihlášku do výberu o titul. Tá sa skladá … Continued

Správa

Recent articles

Správa

V Košiciach pribudlo ekologické pietne miesto, pri Krematóriu vznikol Les spomienok

Symbolickým zapálením sviečok bol dnes v areáli košického Krematória ako v druhom slovenskom meste otvorený Les spomienok. Jeho myšlienka vychádza z prírodného cintorína na „Záhrade spomienok“, ktorú od roku 2017 vo Zvolene prevádzkuje občianske združenie Živica. Riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Marta Popríková skonštatovala, že Les spomienok začali realizovať začiatkom roka. Pri jeho úpravách odpracovali 320 hodín. Počas … Continued

Správa
Klimatická zmena

Košice podpísali dohodu Green city accord

Európska komisia spustila iniciatívu za zelenšie, čistejšie a zdravšie mestá. Dohodu podpísali aj Košice. Európskej únii dlhodobo záleží na tom, aby sa v štátoch európskej únie zvyšovala úroveň života obyvateľov. Európska komisia vytvorila hnutie Green city accord, ktoré spája primátorov európskych miest, aby vo svojich mestách vytvorili zelenšie, čistejšie a zdravšie prostredie. Podpísaním dohody sa mestá zaväzujú k piatim … Continued

Klimatická zmena
Správa

Zelená grantová výzva

O výzve Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu zameranú na podporu udržateľného rozvoja mesta, environmentálnych a ekoinovačných tém. Výzva je venovaná na podporu a reflexiu skupín, organizácií a ďalších aktérov, ktorí aktívne pôsobia v oblastiach ochrany životného prostredia na území mesta Košice. Výzva je vyhlásená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní … Continued

Správa