Strategický dokument

Koncepcia odpadového hospodárstva mesta Košice

Služby a fungovanie mesta nemôžu efektívne pracovať bez vízií a dlhodobých strategických rozvojových plánov. Samosprávy v Európe a na Slovensku musia mať nastavené investičné plány, služby a smerovanie svojho mesta alebo obce v rôznych oblastiach. Strategické materiály slúžia ako prehľadný a predvídateľný plán práce mesta na niekoľko rokov vopred. Tieto dokumenty sa pravidelne aktualizujú, aby lepšie reagovali … Continued